Red Bull - 'Energy Drinks Europe' (EDE) -jäsen

Vuodesta 2010 asti 'Energy Drinks Europe' (EDE) on ajanut kaiken kokoisisten eurooppalaisten energiajuomatuottajien etuja. EDE:n tavoitteena on viedä tuottajien sitoutumista yksilöllisinä yhtiöinä eteenpäin ja laajentaa johtajuutta koko toimialan laajuiseksi edistäen avointa keskustelua myös julkisten sidosryhmien kanssa.

EDE on luonut Code of Practice - toimintaohjeistuksen. Tämävapaaehtoiseen sitoutumiseen perustuva ohjeistus tarjoaa selkeät periaatteet tuotteiden sisällöille, markkinoinnille ja tölkkien etikettiteksteille. Red Bull on sitoutunut toimimaan näiden ohjeiden mukaisesti. Mikäli haluat lukea lisää näistä toimialan sisäisistä säätelyn periaatteista, vieraile osoitteessa: http://www.energydrinkseurope.org/code-of-practice/